Zmluva o pôžičke

Zmluva o pôžičke je často doplnená o zdĺhavé obchodné podmienky písané malým písmom. To odrádza záujemcov o pôžičku, zmluvu podpíšu, bez toho aby si všetko dôkladne prečítali. Čo by takáto zmluva mala zahŕňať a na čo si dať pozor?

Náležitosti zmluvy o pôžičke

Zmluva musí obsahovať obligatórné náležitosti, ako sú kontaktné údaje zmluvných strán, výška úveru, doba trvania, výška a počet splátok, úroková sadzba, RPMN (ročná percentuálna miera nákladov), celková čiastka splatná spotrebiteľom, poplatky vyplývajúce zo zmluvy, úrok za oneskorenie platby, informácie o predčasnom splatení úveru, informácie o odstúpení od zmluvy a možnosti riešenia sporov.

Na čo si dať pozor?

Nečitateľné údaje

Všetky náležitosti zmluvy musí byť jasne čitateľné, aby sa nemohlo zameniť slovo alebo suma, prípadne aby boli zrejmé všetky náležitosti.

Cudzí jazyk

Nekalou praktikou spoločností je uvedenie údajov v cudzom jazyku, ktorému žiadateľ nerozumie. Vždy musíte chcieť zmluvu vo svojom materinskom jazyku.

Nedostatok informácií

Niektoré spoločnosti zámerne uvádzajú nedostatočné informácie o sankciách za oneskorené splátky. V takom prípade majú zrejme čo tajiť.

Rozhodcovská doložka

Vyvarujte sa zmluvám, ktoré obsahujú rozhodcovskú doložku. Zbavuje vás možnosti vyriešiť prípadný spor súdnou cestou. Spoločnosť určuje rozhodcovského dozorca, ktorý vždy rozhodne v jej prospech.

Vyplnenie prázdne zmenky

Nikdy k zmluve nevyplňujte a nepodpisujte prázdnu zmenku. Spoločnosť potom môže do zmenky čokoľvek vpísať a vy to potom musíte zaplatiť.

Buďte k sebe úprimní

Pred uzavretím zmluvy o úvere si dobre rozmyslite, či si skutočne musíte požičať a čo si chcete za peniaze kúpiť. Počítajte s možnosťou, že v priebehu splácania prídete o zamestnanie alebo dlhodobo ochoriete. Na záver všetkého si položte otázku: Som vôbec schopný niečo ušetriť? Ak si odpoviete záporne, radšej sa nezadlžujte.

AKO RÝCHLO ZOHNAŤ PENIAZE

Tiež by ste radi poznali odpoveď na otázku, kde vziať peniaze? Najrýchlejšou cestou je bezpochyby pôžička, tou tŕnistejšiou zarábanie a sporenie.

NAJČASTĚJŠIE CHYBY PRI VÝBERE PÔŽIČKY

Snažte sa zistiť viac podrobností a vyvarujte sa najčastejším chybám pri výbere pôžičky. O aké ide?

AKO UŠETŘIT STOVKY EUR ROČNĚ

S našimi tipmi sa vám podarí usporiť niekoľko stoviek eur a utvoriť si finančnú rezervu na horšie časy.