Privýrobok na materskej dovolenke

Materská dovolenka bohužiaľ plne nenahrádza ženin predošlý príjem, preto rad mamičiek uvažuje o možnosti privyrobiť si. Aké majú ženy na materskej možnosti a musia splniť nejaké podmienky? O tom budú nasledujúce riadky.

Práca pre súčasného zamestnávateľa
Iné pravidlá možnosti privýrobku platí pre ženy poberajúce peňažnú pomoc v materstve a iná pre ženy čerpajúci rodičovský príspevok. Peňažná pomoc v materstve sa vypláca 28 týždňov a do zamestnaneckého pomeru môžete nastúpiť u svojho zamestnávateľa po skončení 6. týždňa po pôrode. Podmienkou je, aby ste nepokračovala v rovnakom druhu práce, z ktorého poberáte peňažnú pomoc v materstve.

Práca pre iného zamestnávateľa
Prácu si môžete nájsť aj u iného zamestnávateľa, avšak pri výkone práce zhodné s predmetom činnosti zamestnávateľa, u ktorého čerpáte materskú, potrebujete jeho súhlas. Dobrou správou je, že výšku zárobku zákon neobmedzuje a nemá vplyv na peňažnú pomoc v materstve.

Podnikanie
Ako podnikateľka síce musíte prerušiť na dobu čerpania peňažnej pomoci v materstve svoju samostatnú zárobkovú činnosť, ale môžete si privyrobiť u iného zamestnávateľa. Naopak ak ste si privyrábala podnikaním pri stálom zamestnávaní, môžete v tom pokračovať bez obmedzenia.

    

Privýrobok a rodičovská dovolenka

Privýrobok na rodičovskej dovolenke nie je nijako obmedzený a opäť nemá vplyv na výšku rodičovského príspevku. Máte možnosť vrátiť sa do pôvodného zamestnania, nájsť si nové alebo začať podnikať. Podnikanie sa v takom prípade považuje za vedľajšiu činnosť a neplatíte zálohy na sociálnom a zdravotnom poistení.

Zaistenie dohľadu nad dieťaťom

Ako pracujúci alebo podnikajúci mamička musíte zaistiť primeraný dohľad nad svojím dieťaťom dospelou osobou. Môžete k tomu využiť predškolské zariadenia, avšak deti mladšie ako dva roky v nich môžu stráviť maximálne 46 hodín mesačne. U detí starších ako dva roky toto obmedzenie neplatí.

AKO RÝCHLO ZOHNAŤ PENIAZE

Tiež by ste radi poznali odpoveď na otázku, kde vziať peniaze? Najrýchlejšou cestou je bezpochyby pôžička, tou tŕnistejšiou zarábanie a sporenie.

NAJČASTĚJŠIE CHYBY PRI VÝBERE PÔŽIČKY

Snažte sa zistiť viac podrobností a vyvarujte sa najčastejším chybám pri výbere pôžičky. O aké ide?

AKO UŠETŘIT STOVKY EUR ROČNĚ

S našimi tipmi sa vám podarí usporiť niekoľko stoviek eur a utvoriť si finančnú rezervu na horšie časy.